Impressum

ENES B.V.
Venrayseweg 124
5928 RH Venlo – 3806 Freshpark
Tel. 0031-77-3961190
Fax. 0031-77-3961198
www.enes.nl
info@enesbv.nl

Programma:
Maandag:
7:00 – 16:00
Dinsdag:
6:00 – 16:00
Woensdag:
6:00 – 16:00
Donderdag:
6:00 – 16:00
Vrijdag:
6:00 – 15:00
Zaterdag en zondag gesloten.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Hüseyin Çuldur

Bedrijfspartner:
Hüseyin Çuldur und Ercüment Saka

Firma zetel:
Venlo/Niederland

Handelsregister:
Venlo Nr. 59223316

Fiscale registratie code:
NL 858657521B01

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
De inhoud van deze paginaʹs is met veel zorg gecreërd. Toch kunnen wij geen verantwoordelijkheid aannemen voor de juistheid, integriteit en actualiteit van de inhoud. In overeenkomst met de algemene wetten, conform art. 7 alin. 1 TMG („Telemedia“ wet) zijn wij, in hoedanigheid van dienstenleverancier, verantwoordelijk voor de eigen inhoud. In overeenkomst met art. 8 – 10 TMG zijn wij, als dienstenleveranciers niet verplicht om de doorgegeven of opgenomen informatie onder toezicht te houden of omstandigheden te onderzoeken die een illegale activiteit aanwijzen. In conformiteit met de algemene wetten, blijven de verplichtingen van verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onaangetast. Niettemin, verantwoordelijk is alleen mogelijk vanaf de datum wanneer de overtreding van een specifiek recht bekend is. De inhoud zal onmiddelijk verwijderd worden nadat zulke overtredingen ons bekend worden gemaakt.

De verantwoordelijkheid voor de links
Onze aanbod toont links aan naar externe sites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid aannemen voor de inhoud van deze. Altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de verbonden paginaʹs is de leverancier of de operator. De verbonden sites worden gecontroleerd op het moment van de verbinding voor eventuele wetsovertredingen. Een permanente controle van deze paginaʹs is redelijk, zonder concrete bewijzen van een overtreding. Naar aanlediding van de bekendmaking van de overtredingen, zullen wij deze links onmiddelijk verwijderen.

Databescherming
Het gebruik van ons site is mogelijk gewoon zonder de specificatie van de informatie met persoonlijk karakter. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals de naam, adres of e-mail adres) is zo veel mogelijk werkelijk, altijd vrijwillig. Zolang van onze paginaʹs zullen de persoonlijke gegevens genomen worden (zoals de naam, adres of e-mail adres) zal het altijd-zolang als het mogelijk is –vrijwillig gedaan worden. Wij zullen uw gegevens aan derde personen niet bekend maken zonder uw toestemming. Tevens willen wij benadrukken dat het doorgeven van informatie via internet (bijvoorbeeld via e-mail) niet altijd veilig is. Een complete bescherming van de gegevens tegen niet geautoriseerde toegang van derde personen is onmogelijk. Hierbij verzetten wij ons opzettelijk tegen het gebruiken, met de verplichting van afdrukking, door derde personen, of om ongevraagde reclame en informatieve materialen door te sturen. De operators van deze paginaʹs behouden zich het recht om, in geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals e-mail span, wettige maatregelen te nemen.

Google AdSense
Dit website gebruikt Google Adsense, een reclame dienst van Google Inc., USA (“Google”). Google AdSense gebruikt ook “Cookies” (tekst bestanden), die op uw computer opgeslagen worden, zodat deze de analyse van de wijze waarop de gebruikers de website gebruiken kan vergemakkelijken. Google AdSense gebruikt ook de zo-genaamde “Web Beacons” (kleine onzichtbare grafieken) om informatie te verzamelen. Door het gebruik van Web Beacons kunnen er ook simpele acties opgenomen en verzameld worden, zoals het verkeer van bezoekers op de site. De door de cookie en / of Beacon Web genereerde informatie over het gebruik an dit website (inclusief IP adres) worden op een Google server in VSA verzameld en opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site door u te schatten met het oog op de advertenties, het opstellen van verslagen over de activiteit van de wesbite voor de site operators en het leveren van andere diensten met de website en met de Internet verbindingen.
Google kan deze informatie ook aan derde personen doorgeven, met uitzondering van de door de wet voorgeschreven gevallen of indien zulke derde personen de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet met andere door Google gehouden gegevens associeren. Het opslaan van Cookies op de harde schijf en het aantonen van Web Beacons kunt u vermijden door “Cookies niet accepteren” te kiezen in de settings van de browser (in MS Internet Explorer, onder “Tools> Internet Options> Privacy> Settings”, in Firefox onder “Tools> Options> Privacy> Cookie-uri”); in dit geval, benadrukken wij dat het kan zijn dat het niet in staat is om alle kenmerken van deze site te gebruiken. Door het gebruik van deze site bent u het eens met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en met het bovengenoemde doel.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een web analyse dienst aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt ook “Cookies”(tekst bestanden), die op uw computer opgeslagen worden, zodat deze de analyse van de wijze waarop de gebruikers de website gebruiken kan vergemakkelijken. De door de cookie genereerde informatie over het gebruik van dit website (inclusief IP adres) worden op een Google server van VSA verzameld en opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site door u te schatten met het oog op de advertenties, het opstellen van verslagen over de activiteit van de wesbite voor de site operators en het leveren van andere diensten met de website en met de Internet verbindingen.
Google kan ook deze informatie aan derde personen doorgeven, met uizondering van de door de wet voorgeschreven gevallen of als zulke derde personen de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres met andere door Google gehouden gegevens niet associeren. U kunt het gebruik van Cookie weigeren door de wijziging van de settings op uw browser; in dit geval, benadrukken wij dat het kan zij n dat het niet in staat is om alle kenmerken van deze site te gebruiken. Door het gebruik van deze site bent u het eens met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en met het bovengenoemde doel. U kunt altijd u tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens verzetten.
Deze website gebruikt Google Analytics met de extra functie “anonymizeIP ()”. Dit betekent dat de IP adressen niet compleet zijn, maar ze zijn kort opgeslagen en zullen verwerkt worden om een directe conclusie met betrekking tot de persoon uit te sluiten..

Copyright
© Copyright 2017 Enes B.V. Alle rechten behouden.
Alle informatie van de site worden zorgvuldig gecontroleerden, regelmatig geactualiseerd. Niettemin kunnen wij geen garantie aanbieden voor de volledigheid en stiptheid van deze..
De inhoud, de structuur en de design van de site worden door auteursrechten beschermd. Voor de verveelvoudiging van de informatie of gegevens in het bijzonder het gebruik van teksten of fotoʹs is de schiftelijke voorafgaande toestemming van ENES B.V. nodig
ENES B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen of aanvullingen aan de geleverde informatie aan te brengen.